ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 53
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 47
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1285
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 12747
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 87118
  • IP:44.200.25.51
ห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565


ดาวน์โหลดเอกสาร/เผยแพร่ผลงาน

:รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่องหลักการโปรแกรมด้วย Scratch รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ผู้เผยแพร่: นางสายบัว พิมพ์มหา 9

:รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขัน หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 (ผู้ประเมิน: นางสายบัว พิมพ์มหา) 6

:การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ KANAWUT PROMTA Model พัฒนา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นโรงเรียนแห่งความสุขและคุณภาพ 21

:การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 9

:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย KWAN Model เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 200

VTR

VTR2

facebook

แผนที่
เข้าสู่ระบบ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน E-Learning ระบบบันทึกผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ภาพอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ICT
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เว็บไซต์เก่า กองลูกเสือโรงเรียนศรีรัตนวิทยา บันทึกเวลาเรียน ITA Online เลขหนังสือออกอัตโนมัติ รับสมัคร ม.1 และ ม.4 รายงานโครงการ
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนอยู่ในระดับใด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา