ผลงานครู
ชื่อผลงาน :รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS ระดับเหรียญเงิน"ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน " ระดับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 227
ชื่อผลงาน :รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS "ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 293
ชื่อผลงาน :รางวัล "ครูผู้สอนยอดเยี่ยม" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ของสพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 220
ชื่อผลงาน :รางวัล "ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2557 ของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 223
ชื่อผลงาน :รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2556 ของ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 192
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2555 ของ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 220
ชื่อผลงาน :เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 211
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2555 ของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 207
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2554 ของ สพป.ศก.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 217
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2553 ของ สพท.ศก.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 212
ชื่อผลงาน :ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน16ปีชาย ในการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายสมจิตร บุรมย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 230
ชื่อผลงาน :ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเวียงคำ วิจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 242
ชื่อผลงาน :กรรมการตัดสินกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัตน์ สมศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 271
ชื่อผลงาน :กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางฉวีวรรณ มาลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 231
ชื่อผลงาน :แข่งขันทักษะะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ครัั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสุวณี ลือชา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 278
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล แก้วอาษา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 184
ชื่อผลงาน :งานวิจัย การจัดทำบทเรียนโมดูล เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายเพียรไพร เคารพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 243
ชื่อผลงาน :ครูดี่เด่่น คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายเพียรไพร เคารพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 232
ชื่อผลงาน :ครุผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐิญา หะโท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 211
ชื่อผลงาน :ครูผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐิญา หะโท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 285


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา