ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :โครงานเครื่องสูบน้ำไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : การนำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 297


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา