ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 สอบกลางภาค
17 กรกฏาคม 2561- 20 กรกฏาคม 2561 379
2 วันสุนทรภู่/ยาเสพติด
26 มิถุนายน 2561- 26 มิถุนายน 2561 377
3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม.28
20 กรกฏาคม 2561- 20 กรกฏาคม 2561 458
4 ต้อนรับเลขา กพฐ.
6 กรกฏาคม 2561- 6 กรกฏาคม 2561 292
5 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
29 มิถุนายน 2561- 29 มิถุนายน 2561 310
สนามหน้าเสาธง
6 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 337


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook