ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปี 2565
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 3 มกราคม 2565

การสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

 1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/4N7qW3KvERhowB8K6

ตรวจสอบรายชื่อ   https://bit.ly/3mIndrw

 1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/7oS3HL7qSTg9pTGu7

ตรวจสอบรายชื่อ   https://bit.ly/34s7ua0

 1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/7ULwx62NR8JtwqDd9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3FAf8g9

 1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/geF4epRzMwiPSbKC8

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/31bm7xd

 1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/vVbZxd3EUJEzqyWx8

ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/32FxwG2

 

 


 

 การสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

 1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://forms.gle/afYeWX1rvPUvRWRx5

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3EG3Jdx

 1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://forms.gle/WU6RVXVnBQtvyUew9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3sJc3GR

 1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://forms.gle/zo8TU3uV9m9e6BbZA

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3JwyV2j

 1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://forms.gle/7Y4pyJUJUX3TLsmi9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/31aJaYZ

 1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://forms.gle/KUjwPTZzkrsymeDD6

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3zcgWcE

 

 


 

การสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

 1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/sZbDaoKFVjEN4VLy9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3qCXB0u

 1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/9WpT9oV7yWbry4ZP9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3mDprIX

 1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/rGybp2zNq6dT5bm26

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/319oxME

 1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/CyR1VMQQtxJ6sked9

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3ezjQ1E

 1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 https://forms.gle/rk7agzhUqs8oCcfv6

ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/3zauENf

    

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้รับผิดขอบโครงการ ครูพิกุลแก้ว มีศิลป์ 0981574798  ครูฉวีวรรณ มาลี 0927675727

อ่านแล้ว : 6268 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา