ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารเข้าพบ นายบุญเพ็ง พรหมมานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลศรีรัตนะ และนายแพทย์งศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีรัตนะ ในโอกาสที่ท่าน ดร.คณาวุฒิ พรหมทา มารับตำแหน่งใหม่
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564
อ่านแล้ว : 101 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา