ข้อมูลศิษย์เก่า
ชื่อ-สกุล :นาย ธนชาติ ปลื้มจิตร
หมวดหมู่ : ศิษย์เก่า เผยแพร่โดย : โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 IP:1.1.222.207


ชื่อ - นามสกุล : นาย ธนชาติ ปลื้มจิตร
ชื่อเล่น : คำ/ต้น/ติ๊ก
ปีที่จบ : 2534
รุ่น : ม. ปลาย รุ่นแรก ปีการศึกษา2533 (รุ่นที่ 5)
อีเมล์ : pluemjitra@gmail.com
เว็บไซต์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Gate1
ตำแหน่ง : มัคคุเทศก์
ที่อยู่ที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :

อ่านแล้ว : 149 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook