ข่าวประชาสัมพันธ์
น.ส.ศิวนาถ สิทธิพร รับทุนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิวนาถ สิทธิพร รับทุนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) ศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

อ่านแล้ว : 315 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook