ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง:กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 7- 9 มี.ค.2562
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 7- 9 มี.ค.2562
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : โรงเรียนศรีรัตนวิทยา วันที่ : 7 มีนาคม 2562
อ่านแล้ว : 361 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook