เอกสาร
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่องหลักการโปรแกรมด้วย Scratch รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ผู้เผยแพร่: นางสายบัว พิมพ์มหา
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 17 เมษายน 2565
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่องหลักการโปรแกรมด้วย Scratch รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ผู้เผยแพร่: นางสายบัว พิมพ์มหา
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.078 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
อ่านแล้ว : 32 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา