เอกสาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 21 สิงหาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : zip
ขนาดไฟล์ : 27.004 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
อ่านแล้ว : 188 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook