เอกสาร
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ วันที่ : 10 มิถุนายน 2561
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
รายละเอียดไฟล์ :

เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : rar
ขนาดไฟล์ : 39.945 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
อ่านแล้ว : 215 คน |


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook